[EPUB] ↠ Les Abimes D'Autremer | BY ☆ Danielle Martinigol #2020


 • Title: Les Abimes D'Autremer
 • Author: Danielle Martinigol
 • ISBN: 9782740427361
 • Page: 446
 • Format: None

 • Les Abimes D'Autremer By Danielle Martinigol Sandiane et son p re, grand reporter Main World Net , sont bien d cid s percer le secret des Ab mes, ces astronefs mythiques originaires de la farouche plan te oc an Autremer.Un grand space opera cologique et romantique.
  Danielle Martinigol
  Danielle Martinigol Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Les Abimes D'Autremer book, this is one of the most wanted Danielle Martinigol author readers around the world.

  Les Abimes D'Autremer By Danielle Martinigol

  Commentaires:

  Ömer
  4.05 5 Abis fikri, bir bilimkurguda bulabilece im en g zel fikir olabilir Yorumu i in kronikokur 201

  Merve
  Abisler San r m bir abisimin olmas i in her eyimi verirdim Kitap ok zg n bir konuya sahip, yani yeni eyler arayanlara duyurulur s nav haftas y z nden kitab ok ge bitirdim normalde iki g nl k k sac k bir kitap Ayr ca i inde a k da bulabilirsiniz bence ger ekten ba ar l bir kitap, zaten iki tane de d l alm Eh, hak ediyor yanii

  Irmak
  AB SLER GER EK OLMALIYDI NET.S rf Abisler i in bile okunabilir bu seri Allah m bende bir Abisim olsun istiyorum, ok mu Ba larda d nyaya girmekte zorland m nk kitaba bir anda bir olay n i inde ba l yorsunuz Ve birden o d nyaya dair eyler renmeye al yorsunuz Ba larda bu biraz zorlasa da sonradan her ey oturduk a ok sevdim ok fazla bilim kurgu okumuyormu um bu kitab okurken onun fark na vard m E er sizde benim gibi ok fazla bilim kurgu okumuyorsan z bu kitap g zel bir se enek olacakt r nk hem k sa, [...]

  Bilge B
  Uzun zamandir adam gibi bilim kurgu okumamistim, cok hosuma gitti.

  Berat
  Kurgusu b yle yarat c l k isteyen bir konuya g re ok basit kalm Olaylar ok h zl geli iyor, hi bir eyin etkisi uzun s rm yor Kurgunun s n rlar yok, bu y zden a rtm yor Hipersonik h zlar, u an arabalar, mikro mikrofonlar nsan hi bir eye a ram yor Her ey m mk n g r n nce, imkan n s n r olmay nca heyecandan eser kalm yor 14 ya n alt na hitap eder ancak Kapakta Sandiane mor sa l g r nmesine ra men kitapta inatla k z l sar k v rc k tasvir ediliyor.

  Elif Yılmaz
  Bilim kurgu ok okumay tercih etti im bir t r olmasa da bu kitap beni kendine ba lad Elimden b rakamad m Di er bilim kurgu romanlar na nazaran bilmedi imiz ok fazla bilimsel ve teknolojik terimle bo mam t bizi ok e lenceliydi kinci kitab okumak i in sab rs zlan yorum lk kitab n yorumu yak nda blogta

  Elisabethclaire
  This wasn t most surprising book I ever read but the fiction writer created is so captivating that you can t stop until book is done and story of human animal osmos is magical makes you jealous of the pearls so best decision I made this year s book fair was buying all three books of this series

  Umut E. B. (Kareler ve Sayfalar)
  G zelmi.

  Justine
  Cette version mise jour pour attirer un public plus adulte remplit son oeuvre et reste aussi agr able et bouleversante que l ancienne Je recommande vivement ce livre tous ceux qui ne l auraient pas encore lu, quand moi je retourne plonger avec Tsan Kur et Vya jero

  Batuhan Kesler
  Son zamanlarda okudu um en ilgin bilimkurgu kitab san r m bu T rk e bask s normal kitap boyutlar ndan daha k k ve ok ince Zaten buradan kitab n o kadar detayl bir yap ya sahip olmad anla labiliyor ancak kitab n konusu bunu g zard etmeye yetecek d zeyde.Kitap y zlerce y l sonra, insanl n 100 gezegeni kolonile tirdi i bir d nemde ge iyor Kitab n ba nda kameraman ana karakterimiz bir uzay gemisinde ve bu s rada bir kaza oluyor Ba ka bir gezegenden bir yard m gemisi geliyor ve bu gezegende ya ayan i [...]

  • [EPUB] ↠ Les Abimes D'Autremer | BY ☆ Danielle Martinigol
   Danielle Martinigol