[☆ Sabrane Pripovetke || ↠ PDF Download by ☆ Miroslav Josić Višnjić] #2020


 • Title: Sabrane Pripovetke
 • Author: Miroslav Josić Višnjić
 • ISBN: 9788644100126
 • Page: 226
 • Format: Hardcover

 • Sabrane Pripovetke By Miroslav Josić Višnjić None
  Miroslav Josić Višnjić
  Miroslav Josi Vi nji ro en je 15 decembra 1946 godine u Staparu Ba ka , srpski knji evnik.U rodnom mestu zavr io je osnovnu kolu, a u iteljsku kolu preparandiju u Somboru Na Filolo kom fakultetu u Beogradu apsolvirao je na Katedri za op tu knji evnost i teoriju knji evnosti tzv Svetska knji evnost Dugo je honorarno radio kao lektor, korektor i tehni ki urednik u raznim izdava kim ku ama, listovima i asopisima Bio je sekretar lista Student generacija 68, do smene redakcije , urednik asopisa Relations Bio je gre kom zaposlen u Srpskoj knji evnoj zadruzi Pokrenuo je biblioteku Novi Albatros Prvi je po eo privatno izdavanje knjiga posle S Ma i a u Knji evnoj fabrici MJV i deca Putovao je po svetu naj e e o svom tro ku u Poljsku, Francusku, Kanadu, Mad arsku, vedsku, Holandiju, e ku, Rumuniju, Italiju, Nema ku, Gr ku, Kinu O enjen je, ima troje dece i tri unuka Sada je u penziji, a prima i nacionalni dodatak kao zaslu an umetnik Predsednik je PANU, do ivotno u ostavci.

  Sabrane Pripovetke By Miroslav Josić Višnjić

  Commentaires:

  • [☆ Sabrane Pripovetke || ↠ PDF Download by ☆ Miroslav Josić Višnjić]
   226 Miroslav Josić Višnjić
  • thumbnail Title: [☆ Sabrane Pripovetke || ↠ PDF Download by ☆ Miroslav Josić Višnjić]
   Posted by:Miroslav Josić Višnjić
   Published :2020-03-09T11:28:53+00:00