BEST EPUB "Ñ Bir Eski Sokak Sesi" || DOWNLOAD (Zip) ✓ #2020


 • Title: Bir Eski Sokak Sesi
 • Author: Sevinç Çokum
 • ISBN: -
 • Page: 232
 • Format: Paperback

 • Bir Eski Sokak Sesi By Sevinç Çokum Bir Eski Sokak Sesi nde, Sevin okum un 1972 74 y llar aras nda yay mlanan ve ok sevilen ilk yk kitaplar E ik A a lar ve B l mek bir araya geliyor Yazar n ya anm l klardan se ti i izgiler ve g zleme dayal renklilik bu yk lerin d nyas n n zellikleri Kitapta ehir dokusu ve insani de erleri bak m ndan farkl la maya ba layan stanbul dekoru i inde dayan malarBir Eski Sokak Sesi nde, Sevin okum un 1972 74 y llar aras nda yay mlanan ve ok sevilen ilk yk kitaplar E ik A a lar ve B l mek bir araya geliyor Yazar n ya anm l klardan se ti i izgiler ve g zleme dayal renklilik bu yk lerin d nyas n n zellikleri Kitapta ehir dokusu ve insani de erleri bak m ndan farkl la maya ba layan stanbul dekoru i inde dayan malar ve k r l lar incelikli bir slupla sergileniyor Adam, gittik e koyula an bir mavilikte kedi k pek seslerini, caddelerin u ultusunu i itirdi Ara s ra sk dar vapurlar n n bile sesini duyard oradan Belki de ona yle gelirdi Sonra rd Kap lar kapan rd , pencereler kapan rd Kestane koyulu unda, kestane t rt lar n and ran k rk nt leri kal rd i erde Tren d d kleri sl klan p y re ine de er ge erdi Sevdi i bir iiri m r ldanmak ister, abucak vazge erdi Tan t m B lteninden
  Sevinç Çokum
  T rk yazar, air Hisarc lar ak m temsilcilerinden Hik ye, roman ve senaryo yazar lk ve ortaokulu stanbul da okuyan Sevin okum, 1970 y l nda stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi T rk Dili ve Edebiyat B l m n bitirdikten sonra bir m ddet edebiyat retmenli i yapt 1975 te retmenlikten ayr larak edeb al malara y neldi T rk Edebiyat dergisinin yaz i leri m d rl g revini y r tt kten sonra T rkiye gazetesinde de yazd.Sevin okum edebiyat d nyas yla hik yeleriyle tan t Hik yeleri Hisar, T rk Edebiyat ve T re dergilerinde kan Sevin okum, ilk hik ye kitab na E ik A a lar ad n vermi tir.Daha sonra romana y nelerek sosyal ve tarih konular i leyen Sevin okum, hik yelerinde stanbul un gelenek i semtlerinin sosyal yap s ndan kesitler verdi yaln zl ve dayan may i ledi Romanlar nda sosyal konular n yan nda tarih konulara da a rl k vererek esir T rklerin st raplar n dile getirmi tir.

  Bir Eski Sokak Sesi By Sevinç Çokum

  Commentaires:

  • BEST EPUB "Ñ Bir Eski Sokak Sesi" || DOWNLOAD (Zip) ✓
   Sevinç Çokum