[PDF] ↠ Unlimited é Poslednji cirkus na svetu : by Branislav Janković Ü #2020


 • Title: Poslednji cirkus na svetu
 • Author: Branislav Janković
 • ISBN: 9788677025557
 • Page: 392
 • Format: Paperback

 • Poslednji cirkus na svetu By Branislav Janković Predstava je po ela kada je prvi gonjeni konj sa injen od crnog oblaka preleteo cirkus Krupna kap ki e udarila je o veliku atru, za centimetar proma iv i belu zastavu na njenom vrhu Pala je kao znak da je brana pukla i da poplava sti e.Ba ena na poljanu u blizini Naisa godine nulte, naj udnija grupa an ela u istoriji vra a se na isto mesto posle 2017 godina Pred njimaPredstava je po ela kada je prvi gonjeni konj sa injen od crnog oblaka preleteo cirkus Krupna kap ki e udarila je o veliku atru, za centimetar proma iv i belu zastavu na njenom vrhu Pala je kao znak da je brana pukla i da poplava sti e.Ba ena na poljanu u blizini Naisa godine nulte, naj udnija grupa an ela u istoriji vra a se na isto mesto posle 2017 godina Pred njima je, polako to shvataju, poslednja bitka, jer nailazi oluja koja najavljuje kraj sveta Svako od njih pri a najupe atljiviju pri u iz svog dvomilenijumskog boravka na zemlji, onu kojom e poku ati da objasni ljudski rod.Branislav Jankovi kao o tricom ma a vodi i se e ovaj ispovedni roman, ne tede i, ini se, nikoga na svom ratni kom putu obra una sa samim sobom Sa svakom an eoskom pri om, autor ulazi sve dublje u tamne ponore du e, pa potom izlazi na sun ane poljane neo ekivane vedrine An eli su u neverici
  Branislav Janković
  Branislav Jankovi je ro en u zimu 1969 godine u Ni u Godinama se bavi novinarstvom U izdanju Lagune objavio je roman O vukovima i senkama 2011 Suze Svetog Nikole je njegov drugi roman.

  Poslednji cirkus na svetu By Branislav Janković

  Commentaires:

  Milica Cvetković - Cvećka
  Banetovo pisanje je vanvremensko i sasvim sam sigurna da e ostaviti zna ajan trag u doma oj knji evnosti Vi e o ovoj knjizi i njegovom pisanju mo ete pro itati ovde dotkomsite 2018 02 26 pos

  • [PDF] ↠ Unlimited é Poslednji cirkus na svetu : by Branislav Janković Ü
   392 Branislav Janković
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Unlimited é Poslednji cirkus na svetu : by Branislav Janković Ü
   Posted by:Branislav Janković
   Published :2019-02-05T20:35:00+00:00